นางวรรณี ภู่หอมเจริญ
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 0 เข้าชมวันนี้
  • 26 เข้าชมเดือนนี้
  • 18,425 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร./โทรสาร. 0-3261-1383

สถิติสินค้านำเข้า (รายเดือน)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256512 มกราคม 2566 14:53:139
2 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 14:52:560
3 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256512 มกราคม 2566 14:52:360
4 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25654 พฤศจิกายน 2565 15:21:193
5 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 15:21:011
6 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:37:5714
7 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256518 สิงหาคม 2565 14:37:394
8 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:37:203
9 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256518 สิงหาคม 2565 14:37:012
10 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256512 เมษายน 2565 08:27:3524
11 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256512 เมษายน 2565 08:27:2319
12 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256512 เมษายน 2565 08:27:0719
13 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256431 มกราคม 2565 10:28:3034
14 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256431 มกราคม 2565 10:28:0926
15 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256431 มกราคม 2565 10:27:4625
16 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25642 พฤศจิกายน 2564 09:54:2149
17 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256413 กันยายน 2564 16:24:1955
18 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256413 กันยายน 2564 16:24:0392
19 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:12:2860
20 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256427 กรกฎาคม 2564 15:12:0933
21 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:11:5435
22 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256422 เมษายน 2564 14:45:2862
23 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256422 เมษายน 2564 14:45:0149
24 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256422 เมษายน 2564 14:44:2964
25 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256322 เมษายน 2564 14:43:0655
26 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256322 เมษายน 2564 14:42:3947
27 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256322 เมษายน 2564 14:42:1956
28 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:4460
29 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:3647
30 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:2744
31 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:0545
32 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:5643
33 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:4643
34 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:3738
35 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:2841
36 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:1943
37 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:17:0745
38 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:16:5843
39 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:16:4146
40 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:24:2742
41 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:24:0745
42 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:23:4442
43 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:23:2344
44 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:22:5146
45 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:22:2743
46 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:22:0642
47 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256218 พฤศจิกายน 2563 11:21:4242
48 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:21:0545
49 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 11:20:4245
50 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256118 พฤศจิกายน 2563 11:20:1441
51 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 11:19:4944
ผลลัพท์ทั้งหมด 51 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3261-1383

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ