นางวรรณี ภู่หอมเจริญ
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 0 เข้าชมวันนี้
  • 26 เข้าชมเดือนนี้
  • 18,425 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร./โทรสาร. 0-3261-1383

สถิติสินค้าส่งออก (รายเดือน)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256512 มกราคม 2566 14:54:190
2 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 14:53:590
3 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256512 มกราคม 2566 14:53:440
4 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25654 พฤศจิกายน 2565 15:22:118
5 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 15:21:542
6 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:39:1912
7 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256518 สิงหาคม 2565 14:39:026
8 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:38:444
9 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256518 สิงหาคม 2565 14:38:285
10 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256512 เมษายน 2565 08:28:5123
11 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256512 เมษายน 2565 08:28:3716
12 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256512 เมษายน 2565 08:28:2116
13 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256431 มกราคม 2565 10:30:4427
14 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256431 มกราคม 2565 10:30:1929
15 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256431 มกราคม 2565 10:29:4522
16 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25642 พฤศจิกายน 2564 09:56:3533
17 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256413 กันยายน 2564 16:25:1759
18 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256413 กันยายน 2564 16:25:0154
19 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:13:3662
20 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256427 กรกฎาคม 2564 15:13:1935
21 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:13:0435
22 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256422 เมษายน 2564 14:53:2061
23 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256422 เมษายน 2564 14:53:0659
24 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256422 เมษายน 2564 14:52:4763
25 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256322 เมษายน 2564 14:52:3049
26 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิายน 256322 เมษายน 2564 14:52:1160
27 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256322 เมษายน 2564 14:51:5257
28 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:5650
29 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:4849
30 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:3443
31 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:2652
32 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:1748
33 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:0550
34 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:21:5450
35 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:21:4651
36 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:21:3549
37 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:21:2448
38 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:32:1948
39 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:32:0048
40 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:31:3847
41 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:31:1552
42 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:30:5445
43 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:30:3446
44 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:30:1146
45 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256218 พฤศจิกายน 2563 10:29:3746
46 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:29:1047
47 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 10:28:4849
48 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256118 พฤศจิกายน 2563 10:25:2744
49 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 10:23:5648
ผลลัพท์ทั้งหมด 49 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3261-1383

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ