นางวรรณี ภู่หอมเจริญ
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชมวันนี้
  • 26 เข้าชมเดือนนี้
  • 24,989 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร./โทรสาร. 0-3261-1383

สถิติสินค้านำเข้า (รายเดือน)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256617 ตุลาคม 2566 14:06:3011
2 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256613 กันยายน 2566 15:37:4417
3 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256613 กันยายน 2566 15:37:3010
4 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256613 กันยายน 2566 15:37:1611
5 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256622 มิถุนายน 2566 13:10:0218
6 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256622 มิถุนายน 2566 13:09:4414
7 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256622 มิถุนายน 2566 13:09:2613
8 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256628 มีนาคม 2566 11:07:5430
9 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256628 มีนาคม 2566 11:07:3429
10 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256512 มกราคม 2566 14:53:1347
11 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 14:52:5624
12 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256512 มกราคม 2566 14:52:3620
13 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25654 พฤศจิกายน 2565 15:21:1938
14 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 15:21:0127
15 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:37:5743
16 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256518 สิงหาคม 2565 14:37:3929
17 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:37:2027
18 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256518 สิงหาคม 2565 14:37:0124
19 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256512 เมษายน 2565 08:27:3552
20 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256512 เมษายน 2565 08:27:2348
21 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256512 เมษายน 2565 08:27:0746
22 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256431 มกราคม 2565 10:28:3053
23 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256431 มกราคม 2565 10:28:0947
24 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256431 มกราคม 2565 10:27:4645
25 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25642 พฤศจิกายน 2564 09:54:2163
26 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256413 กันยายน 2564 16:24:1976
27 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256413 กันยายน 2564 16:24:03109
28 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:12:2877
29 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256427 กรกฎาคม 2564 15:12:0952
30 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:11:5454
31 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256422 เมษายน 2564 14:45:2878
32 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256422 เมษายน 2564 14:45:0168
33 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256422 เมษายน 2564 14:44:2979
34 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256322 เมษายน 2564 14:43:0676
35 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256322 เมษายน 2564 14:42:3969
36 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256322 เมษายน 2564 14:42:1975
37 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:4478
38 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:3669
39 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:2765
40 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:0567
41 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:5660
42 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:4658
43 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:3751
44 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:2855
45 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:1963
46 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:17:0765
47 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:16:5864
48 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:16:4162
49 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:24:2759
50 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:24:0762
51 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:23:4459
52 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:23:2360
53 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:22:5160
54 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:22:2764
55 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:22:0657
56 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256218 พฤศจิกายน 2563 11:21:4261
57 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:21:0565
58 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 11:20:4261
59 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256118 พฤศจิกายน 2563 11:20:1458
60 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 11:19:4965
ผลลัพท์ทั้งหมด 60 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3261-1383

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ