นางวรรณี ภู่หอมเจริญ
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชมวันนี้
  • 26 เข้าชมเดือนนี้
  • 24,989 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร./โทรสาร. 0-3261-1383

สถิติสินค้าส่งออก (รายเดือน)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256617 ตุลาคม 2566 14:07:0315
2 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256613 กันยายน 2566 15:38:4415
3 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256613 กันยายน 2566 15:38:298
4 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256613 กันยายน 2566 15:38:179
5 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256622 มิถุนายน 2566 13:11:1722
6 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256622 มิถุนายน 2566 13:11:0017
7 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256622 มิถุนายน 2566 13:10:3518
8 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256628 มีนาคม 2566 11:08:5022
9 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256628 มีนาคม 2566 11:08:3226
10 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256512 มกราคม 2566 14:54:1930
11 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 14:53:5932
12 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256512 มกราคม 2566 14:53:4428
13 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25654 พฤศจิกายน 2565 15:22:1131
14 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 15:21:5428
15 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:39:1936
16 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256518 สิงหาคม 2565 14:39:0233
17 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:38:4432
18 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256518 สิงหาคม 2565 14:38:2836
19 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256512 เมษายน 2565 08:28:5144
20 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256512 เมษายน 2565 08:28:3733
21 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256512 เมษายน 2565 08:28:2133
22 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256431 มกราคม 2565 10:30:4446
23 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256431 มกราคม 2565 10:30:1948
24 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256431 มกราคม 2565 10:29:4542
25 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25642 พฤศจิกายน 2564 09:56:3549
26 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256413 กันยายน 2564 16:25:1775
27 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256413 กันยายน 2564 16:25:0174
28 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:13:3680
29 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256427 กรกฎาคม 2564 15:13:1952
30 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:13:0451
31 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256422 เมษายน 2564 14:53:2077
32 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256422 เมษายน 2564 14:53:0678
33 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256422 เมษายน 2564 14:52:4775
34 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256322 เมษายน 2564 14:52:3065
35 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิายน 256322 เมษายน 2564 14:52:1177
36 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256322 เมษายน 2564 14:51:5274
37 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:5666
38 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:4869
39 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:3460
40 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:2669
41 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:1763
42 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:0566
43 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:21:5470
44 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:21:4674
45 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:21:3567
46 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:21:2462
47 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:32:1963
48 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:32:0066
49 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:31:3867
50 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:31:1570
51 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:30:5464
52 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:30:3464
53 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:30:1162
54 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256218 พฤศจิกายน 2563 10:29:3768
55 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:29:1062
56 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 10:28:4864
57 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256118 พฤศจิกายน 2563 10:25:2765
58 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 10:23:5671
ผลลัพท์ทั้งหมด 58 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3261-1383

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ