นางวรรณี ภู่หอมเจริญ
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชมวันนี้
  • 3 เข้าชมเดือนนี้
  • 22,747 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร./โทรสาร. 0-3261-1383

ข่าวด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวรรณี? ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.) 28 กันยายน 2566 13:28:091
2 วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นายสดับ วัฒนเสถียร ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 28 กันยายน 2566 11:18:382
3 วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 256627 กันยายน 2566 13:52:282
4 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 25667 กันยายน 2566 16:32:5035
5 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 25612 สิงหาคม 2566 11:22:4231
6 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรขยายช่องทางการตลาดด้วย Application สู่ SMART SME11 สิงหาคม 2566 15:53:2618
7 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/25664 สิงหาคม 2566 16:48:1420
8 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 7/256625 กรกฎาคม 2566 10:56:0313
9 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมเดินทางไปพัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการประเทศเมียนมา20 กรกฎาคม 2566 15:31:3216
10 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ และนางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.) ครั้งที่ 5/256611 กรกฎาคม 2566 15:49:4718
11 นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4373 สาย บ.หนองหิน - ด่านสิงขร 10 กรกฎาคม 2566 11:35:3121
12 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แสงศรีศิลปชัย หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่าน ฯ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมศาลาหอสวดมนต์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง6 กรกฎาคม 2566 16:36:4620
13 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ครั้งที่ 6/256628 มิถุนายน 2566 12:15:4220
14 ประชุม คบจ.ปข. ครั้งที่ 4/256613 มิถุนายน 2566 15:05:1625
15 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร และ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมหารือการส่งสินค้ายางพาราไปยังประเทศเมียนมาร์8 มิถุนายน 2566 14:08:0146
16 นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/256631 พฤษภาคม 2566 13:53:4224
17 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 18 พฤษภาคม 2566 16:19:2139
18 ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256618 พฤษภาคม 2566 16:17:2527
19 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้าด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล2 พฤษภาคม 2566 16:17:3844
20 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566 26 เมษายน 2566 12:04:36210
21 ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256618 เมษายน 2566 10:42:0932
22 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/256629 มีนาคม 2566 15:16:3927
23 โครงการ 'หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน' จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)24 มีนาคม 2566 11:51:1633
24 ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256621 มีนาคม 2566 11:49:2138
25 รองอธิบดีกรมศุลกากร นางกิจจาลักษณ์ฯ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์3 มีนาคม 2566 15:39:5947
26 ประชุมคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภา18 กุมภาพันธ์ 2566 09:27:0655
27 กิจกรรม CSR 16 กุมภาพันธ์ 2566 13:41:2044
28 ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - เมียนมา 3 กุมภาพันธ์ 2566 09:47:3563
29 ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร 99 รูป 9 มกราคม 2566 11:58:1536
30 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 13/2565 28 ธันวาคม 2565 15:51:0746
31 ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.) ครั้งที่ 8/2565 13 ธันวาคม 2565 15:22:0439
32 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์9 ธันวาคม 2565 13:02:5029
33 ประชุมงานด้านการข่าว1 ธันวาคม 2565 16:00:1546
34 ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศเสื่อมสภาพที่คดีถึงที่สุดแล้ว15 พฤศจิกายน 2565 16:06:5575
35 ประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 พฤศจิกายน 2565 13:37:3481
36 ประชุมคณะทำงานช่องทาง/คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8 พฤศจิกายน 2565 13:28:2537
37 ส่งมอบสาร ทำความเย็น R127 พฤศจิกายน 2565 14:42:3039
38 วันพระราชทานธงขาติไทย 28 กันยายน28 กันยายน 2565 15:25:4042
39 ประชุมภาครัฐ เอกชน ไทย ?เมียนมา28 กันยายน 2565 09:53:1349
40 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่อาคารด่านพรหมแดน (CIQ)21 กันยายน 2565 16:32:0454
41 ประชุม ครอ. ดปข. ครั้งที่ 2/256527 กันยายน 2565 14:19:2753
42 ประชุม กรอ. จังหวัด ครั้งที่ 4/256527 กันยายน 2565 14:24:4046
43 ส่งมอบบุหรี่12 กันยายน 2565 16:04:0058
44 ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย7 กันยายน 2565 07:52:1038
45 พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 27 กรกฎาคม 2565 10:56:2954
46 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดหาและรวบรวมวัตถุมงคล เพื่อใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างรูปหล่อลอยองค์พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 25 กรกฎาคม 2565 10:34:3476
47 ประชุม กรอ.จว.ปข. ครั้งที่ 3/256530 มิถุนายน 2565 15:53:0773
48 ประชุมคณะทำงานช่อง28 มิถุนายน 2565 12:47:0783
49 ต้อนรับนายอลงกรณ์22 มิถุนายน 2565 16:30:5893
50 หารือเปิดด่านพรมแดนสิงขร22 มิถุนายน 2565 15:15:52101
51 ต้อนรับโยธาธิการและผังเมือง17 มิถุนายน 2565 14:10:3079
52 จังหวัดเคลื่อนที่ 17 มิถุนายน 256517 มิถุนายน 2565 14:10:0897
53 'โครงการรณรงค์การทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%'16 มิถุนายน 2565 12:10:5661
54 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอากรสินค้าปากระวาง 14 มิถุนายน 2565 13:54:57114
55 การประชุมรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการและประชาชน ในการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2022 ประจำปี 2565 9 มิถุนายน 2565 11:14:4793
56 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตร 'SMEs เข้าใจเรื่องบัญชี วางแผนดี มีแหล่งเงินทุน' 9 มิถุนายน 2565 10:54:3277
57 เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 256527 พฤษภาคม 2565 15:53:0092
58 ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1 /256527 พฤษภาคม 2565 15:49:34107
59 เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์27 พฤษภาคม 2565 15:53:1373
60 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดด่าน12 พฤษภาคม 2565 15:41:3098
61 ประชุม คบจ. 4/256512 พฤษภาคม 2565 15:41:0869
62 จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร28 เมษายน 2565 16:11:0493
63 ส่งมอบบุหรี่28 เมษายน 2565 15:53:0280
64 ประชุมหารือระบบควบคุมการนำเข้าข้าวโพดฝักสด28 เมษายน 2565 11:44:5678
65 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 28 เมษายน 2565 09:45:1856
66 ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 28 เมษายน 2565 09:38:4575
67 ประกาศด่านฯ ที่ 6/2565 แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนและรางวัล19 เมษายน 2565 16:08:43109
68 เจริญพระพุทธมนต์12 เมษายน 2565 07:28:3289
69 วีดีทัศน์พิธีเปิดด่านศุลกากร8 เมษายน 2565 15:18:3992
70 ประมวลภาพพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์11 เมษายน 2565 11:46:52132
71 วันสงกรานต์8 เมษายน 2565 12:05:4496
72 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช8 เมษายน 2565 08:15:3582
73 วันพระนั่งเกล้า31 มีนาคม 2565 15:52:0384
74 ขายทอดตลาด โคและกระบือมีชีวิต28 มีนาคม 2565 11:28:55109
75 พิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์25 มีนาคม 2565 11:03:21105
76 ศร.ชล.25 มีนาคม 2565 10:14:1493
77 ขายทอดตลาด25 มีนาคม 2565 09:20:4480
78 ผอ.ทสส. (ทบ.) 18 มีนาคม 2565 16:58:3083
79 ประกาศด่านฯ ที่ 4/2565 แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนและรางวัล16 มีนาคม 2565 16:45:5891
80 ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย8 มีนาคม 2565 15:54:3994
81 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม3 มีนาคม 2565 13:18:3086
82 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม3 มีนาคม 2565 13:18:04126
83 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย2 มีนาคม 2565 15:01:41145
84 ประชุม กรอ.จว.ปข. ครั้งที่ 1/25651 มีนาคม 2565 09:18:22131
85 WWF for a living planet25 กุมภาพันธ์ 2565 13:01:28132
86 นายด่านฯ ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 1 24 กุมภาพันธ์ 2565 12:46:11132
87 ประกาศศุลกากรประจวบคีรีขันธ์24 กุมภาพันธ์ 2565 11:44:52135
88 ทปษ.กิตติ ตรวจเยี่ยมด่านฯ ประจวบฯ15 กุมภาพันธ์ 2565 14:50:20142
89 ประกาศด่านฯ ที่ 2/2565 แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนและรางวัล24 มกราคม 2565 08:44:12215
90 จิตอาสาพัฒนาชายทะเลอ่าวประจวบ20 มกราคม 2565 11:21:10148
91 ส่งมอบบุหรี่10 มกราคม 2565 12:52:38171
92 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดูงาน29 ธันวาคม 2564 10:19:18161
93 ต้อนรับ พลตรี ยงยุทธ ธีระกุล 17 ธันวาคม 2564 10:02:36245
94 ตรวจรับงาน ครั้งที่ 817 ธันวาคม 2564 10:01:45189
95 ประกาศด่านฯ ที่ 9/2564 แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนและรางวัล13 ธันวาคม 2564 15:08:06160
96 Big Cleaning Day 5.12.648 ธันวาคม 2564 16:54:10155
97 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25647 ธันวาคม 2564 16:00:15166
98 เข้าร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ทหาร3 ธันวาคม 2564 10:40:31169
99 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ3 ธันวาคม 2564 10:38:28133
100 แสดงความยินดีต้อนรับท่านคลังพิสมัย3 ธันวาคม 2564 10:37:15161
ผลลัพท์ทั้งหมด 181 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3261-1383

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ