นางวรรณี ภู่หอมเจริญ
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 114 เข้าชมเดือนนี้
  • 28,134 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร./โทรสาร. 0-3261-1383

สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร (รายเดือน)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256619 มกราคม 2567 11:29:2363
2 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256619 มกราคม 2567 11:29:0821
3 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256619 มกราคม 2567 11:28:5416
4 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน กันยายน 256617 ตุลาคม 2566 14:07:3889
5 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน สิงหาคม 256613 กันยายน 2566 15:40:0368
6 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน กรกฎาคม 256613 กันยายน 2566 15:39:5071
7 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน มิถุนายน 256613 กันยายน 2566 15:39:3737
8 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน พฤษภาคม 256622 มิถุนายน 2566 13:08:4860
9 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน เมษายน 256622 มิถุนายน 2566 13:08:3039
10 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน มีนาคม 256622 มิถุนายน 2566 13:08:1138
11 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256628 มีนาคม 2566 11:10:4397
12 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน มกราคม 256628 มีนาคม 2566 11:09:3650
13 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน ธันวาคม 256512 มกราคม 2566 14:55:53115
14 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน พฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 14:55:3667
15 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือน ตุลาคม 256512 มกราคม 2566 14:55:1550
16 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนกันยายน 25654 พฤศจิกายน 2565 15:24:4469
17 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนสิงหาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 15:24:2947
18 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนกรกฎาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 15:24:1056
19 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนมิถุนายน 25654 พฤศจิกายน 2565 15:23:5546
20 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนพฤษภาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 15:23:3842
21 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนเมษายน 25654 พฤศจิกายน 2565 15:23:2055
22 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนมีนาคม 256512 เมษายน 2565 08:25:38121
23 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256512 เมษายน 2565 08:25:1471
24 5สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนมกราคม 256512 เมษายน 2565 08:24:5868
25 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนธันวาคม 256431 มกราคม 2565 16:29:56130
26 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนพฤศจิกายน 256431 มกราคม 2565 16:29:3670
27 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนตุลาคม 256431 มกราคม 2565 16:29:1786
28 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนกันยายน 25642 พฤศจิกายน 2564 09:59:13124
29 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนสิงหาคม 256413 กันยายน 2564 16:22:58111
30 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนกรกฎาคม 256413 กันยายน 2564 16:22:32157
31 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนมิถุนายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:11:20136
32 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนพฤษภาคม 256427 กรกฎาคม 2564 15:10:57116
33 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนเมษายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:10:4099
34 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนมีนาคม 256422 เมษายน 2564 14:37:39123
35 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256422 เมษายน 2564 14:37:22117
36 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนมกราคม 256422 เมษายน 2564 14:35:40108
37 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนธันวาคม 256322 เมษายน 2564 14:35:2187
38 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนพฤศจิกายน 256322 เมษายน 2564 14:34:5986
39 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนตุลาคม 256322 เมษายน 2564 14:34:3671
40 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนกันยายน 256317 พฤศจิกายน 2563 11:18:36123
41 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนสิงหาคม 256317 พฤศจิกายน 2563 11:18:0885
42 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนกรกฎาคม 256317 พฤศจิกายน 2563 11:17:2479
43 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนมีนาคม 256317 พฤศจิกายน 2563 11:17:0178
44 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256317 พฤศจิกายน 2563 11:16:2679
45 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนมกราคม 256317 พฤศจิกายน 2563 11:15:5785
46 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนธันวาคม 256217 พฤศจิกายน 2563 11:15:2782
47 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนพฤศจิกายน 256217 พฤศจิกายน 2563 11:14:5783
48 สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจำเดือนตุลาคม 256217 พฤศจิกายน 2563 11:11:1695
ผลลัพท์ทั้งหมด 48 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3261-1383

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ