นางวรรณี ภู่หอมเจริญ
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชมวันนี้
  • 26 เข้าชมเดือนนี้
  • 24,989 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร./โทรสาร. 0-3261-1383

ข่าวด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ตามนโยบายกรมศุลกากรให้เข้มงวดในการตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ศุลกากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามปราณบุรีร่วมกับด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตรวจพบสินค้าประเภทเนื้อกระบือสดแช่แข็งฯ29 พฤศจิกายน 2566 17:22:184
2 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมาย นายอากร พัฒนสุชัย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อบรรยายสรุปสถานการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารฯ28 พฤศจิกายน 2566 12:01:342
3 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.40 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ได้มอบหมายให้ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นายอากร พัฒนสุชัย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และนางสาวมีนา มณีสอดแสง เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน 24 พฤศจิกายน 2566 16:41:196
4 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดนภายใต้สายงานอาเซียน23 พฤศจิกายน 2566 14:06:134
5 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.45 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า14 พฤศจิกายน 2566 17:32:419
6 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.) 2 ตุลาคม 2566 16:36:48781
7 วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นายสดับ วัฒนเสถียร ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 28 กันยายน 2566 11:18:38877
8 วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 256627 กันยายน 2566 13:52:2847
9 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 25667 กันยายน 2566 16:32:50560
10 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 25612 สิงหาคม 2566 11:22:4272
11 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรขยายช่องทางการตลาดด้วย Application สู่ SMART SME11 สิงหาคม 2566 15:53:2650
12 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/25664 สิงหาคม 2566 16:48:1450
13 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 7/256625 กรกฎาคม 2566 10:56:0342
14 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมเดินทางไปพัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการประเทศเมียนมา20 กรกฎาคม 2566 15:31:3249
15 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ และนางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.) ครั้งที่ 5/256611 กรกฎาคม 2566 15:49:4751
16 นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4373 สาย บ.หนองหิน - ด่านสิงขร 10 กรกฎาคม 2566 11:35:3151
17 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แสงศรีศิลปชัย หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่าน ฯ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมศาลาหอสวดมนต์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง6 กรกฎาคม 2566 16:36:4658
18 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ครั้งที่ 6/256628 มิถุนายน 2566 12:15:4252
19 ประชุม คบจ.ปข. ครั้งที่ 4/256613 มิถุนายน 2566 15:05:1664
20 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร และ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมหารือการส่งสินค้ายางพาราไปยังประเทศเมียนมาร์8 มิถุนายน 2566 14:08:0186
21 นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/256631 พฤษภาคม 2566 13:53:4260
22 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 18 พฤษภาคม 2566 16:19:2173
23 ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256618 พฤษภาคม 2566 16:17:2559
24 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้าด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล2 พฤษภาคม 2566 16:17:3876
25 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566 26 เมษายน 2566 12:04:36245
26 ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256618 เมษายน 2566 10:42:0959
27 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/256629 มีนาคม 2566 15:16:3960
28 โครงการ 'หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน' จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)24 มีนาคม 2566 11:51:1669
29 ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256621 มีนาคม 2566 11:49:2171
30 รองอธิบดีกรมศุลกากร นางกิจจาลักษณ์ฯ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์3 มีนาคม 2566 15:39:5987
31 ประชุมคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภา18 กุมภาพันธ์ 2566 09:27:0686
32 กิจกรรม CSR 16 กุมภาพันธ์ 2566 13:41:2074
33 ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - เมียนมา 3 กุมภาพันธ์ 2566 09:47:3593
34 ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร 99 รูป 9 มกราคม 2566 11:58:1579
35 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 13/2565 28 ธันวาคม 2565 15:51:0780
36 ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.) ครั้งที่ 8/2565 13 ธันวาคม 2565 15:22:0471
37 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์9 ธันวาคม 2565 13:02:5059
38 ประชุมงานด้านการข่าว1 ธันวาคม 2565 16:00:1582
39 ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศเสื่อมสภาพที่คดีถึงที่สุดแล้ว15 พฤศจิกายน 2565 16:06:55119
40 ประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 พฤศจิกายน 2565 13:37:34123
41 ประชุมคณะทำงานช่องทาง/คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8 พฤศจิกายน 2565 13:28:2571
42 ส่งมอบสาร ทำความเย็น R127 พฤศจิกายน 2565 14:42:3071
43 วันพระราชทานธงขาติไทย 28 กันยายน28 กันยายน 2565 15:25:4078
44 ประชุมภาครัฐ เอกชน ไทย ?เมียนมา28 กันยายน 2565 09:53:1385
45 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่อาคารด่านพรหมแดน (CIQ)21 กันยายน 2565 16:32:0490
46 ประชุม ครอ. ดปข. ครั้งที่ 2/256527 กันยายน 2565 14:19:2784
47 ประชุม กรอ. จังหวัด ครั้งที่ 4/256527 กันยายน 2565 14:24:4078
48 ส่งมอบบุหรี่12 กันยายน 2565 16:04:0091
49 ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย7 กันยายน 2565 07:52:1072
50 พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 27 กรกฎาคม 2565 10:56:2987
51 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดหาและรวบรวมวัตถุมงคล เพื่อใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างรูปหล่อลอยองค์พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 25 กรกฎาคม 2565 10:34:34106
52 ประชุม กรอ.จว.ปข. ครั้งที่ 3/256530 มิถุนายน 2565 15:53:07101
53 ประชุมคณะทำงานช่อง28 มิถุนายน 2565 12:47:07119
54 ต้อนรับนายอลงกรณ์22 มิถุนายน 2565 16:30:58131
55 หารือเปิดด่านพรมแดนสิงขร22 มิถุนายน 2565 15:15:52137
56 ต้อนรับโยธาธิการและผังเมือง17 มิถุนายน 2565 14:10:30110
57 จังหวัดเคลื่อนที่ 17 มิถุนายน 256517 มิถุนายน 2565 14:10:08134
58 'โครงการรณรงค์การทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%'16 มิถุนายน 2565 12:10:56103
59 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอากรสินค้าปากระวาง 14 มิถุนายน 2565 13:54:57147
60 การประชุมรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการและประชาชน ในการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2022 ประจำปี 2565 9 มิถุนายน 2565 11:14:47130
61 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตร 'SMEs เข้าใจเรื่องบัญชี วางแผนดี มีแหล่งเงินทุน' 9 มิถุนายน 2565 10:54:32108
62 เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 256527 พฤษภาคม 2565 15:53:00129
63 ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1 /256527 พฤษภาคม 2565 15:49:34141
64 เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์27 พฤษภาคม 2565 15:53:13117
65 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดด่าน12 พฤษภาคม 2565 15:41:30137
66 ประชุม คบจ. 4/256512 พฤษภาคม 2565 15:41:08105
67 จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร28 เมษายน 2565 16:11:04141
68 ส่งมอบบุหรี่28 เมษายน 2565 15:53:02116
69 ประชุมหารือระบบควบคุมการนำเข้าข้าวโพดฝักสด28 เมษายน 2565 11:44:56110
70 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 28 เมษายน 2565 09:45:1893
71 ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 28 เมษายน 2565 09:38:45106
72 ประกาศด่านฯ ที่ 6/2565 แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนและรางวัล19 เมษายน 2565 16:08:43147
73 เจริญพระพุทธมนต์12 เมษายน 2565 07:28:32121
74 วีดีทัศน์พิธีเปิดด่านศุลกากร8 เมษายน 2565 15:18:39114
75 ประมวลภาพพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์11 เมษายน 2565 11:46:52162
76 วันสงกรานต์8 เมษายน 2565 12:05:44131
77 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช8 เมษายน 2565 08:15:35115
78 วันพระนั่งเกล้า31 มีนาคม 2565 15:52:03118
79 ขายทอดตลาด โคและกระบือมีชีวิต28 มีนาคม 2565 11:28:55148
80 พิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์25 มีนาคม 2565 11:03:21139
81 ศร.ชล.25 มีนาคม 2565 10:14:14122
82 ขายทอดตลาด25 มีนาคม 2565 09:20:44119
83 ผอ.ทสส. (ทบ.) 18 มีนาคม 2565 16:58:30120
84 ประกาศด่านฯ ที่ 4/2565 แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนและรางวัล16 มีนาคม 2565 16:45:58124
85 ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย8 มีนาคม 2565 15:54:39129
86 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม3 มีนาคม 2565 13:18:30122
87 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม3 มีนาคม 2565 13:18:04173
88 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย2 มีนาคม 2565 15:01:41200
89 ประชุม กรอ.จว.ปข. ครั้งที่ 1/25651 มีนาคม 2565 09:18:22185
90 WWF for a living planet25 กุมภาพันธ์ 2565 13:01:28195
91 นายด่านฯ ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 1 24 กุมภาพันธ์ 2565 12:46:11194
92 ประกาศศุลกากรประจวบคีรีขันธ์24 กุมภาพันธ์ 2565 11:44:52198
93 ทปษ.กิตติ ตรวจเยี่ยมด่านฯ ประจวบฯ15 กุมภาพันธ์ 2565 14:50:20199
94 ประกาศด่านฯ ที่ 2/2565 แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนและรางวัล24 มกราคม 2565 08:44:12273
95 จิตอาสาพัฒนาชายทะเลอ่าวประจวบ20 มกราคม 2565 11:21:10210
96 ส่งมอบบุหรี่10 มกราคม 2565 12:52:38230
97 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดูงาน29 ธันวาคม 2564 10:19:18224
98 ต้อนรับ พลตรี ยงยุทธ ธีระกุล 17 ธันวาคม 2564 10:02:36315
99 ตรวจรับงาน ครั้งที่ 817 ธันวาคม 2564 10:01:45250
100 ประกาศด่านฯ ที่ 9/2564 แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนและรางวัล13 ธันวาคม 2564 15:08:06222
ผลลัพท์ทั้งหมด 186 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3261-1383

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ