นางวรรณี ภู่หอมเจริญ
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6 เข้าชมวันนี้
  • 422 เข้าชมเดือนนี้
  • 29,385 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร./โทรสาร. 0-3261-1383

ข่าวด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เข้าตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 เมษายน 2567 18:00:4332
2 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ และ นางไพลิน พืชผล ผอ.สคศ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์26 มีนาคม 2567 11:23:4648
3 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ.16 มีนาคม 2567 14:46:3335
4 ** แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ **14 มีนาคม 2567 14:13:0651
5 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 256712 มีนาคม 2567 15:45:5375
6 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ และ นางไพลิน พืชผล ผอ.สคศ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.)19 กุมภาพันธ์ 2567 15:32:1432
7 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ และ นางไพลิน พืชผล ผอ.สคศ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15 มกราคม 2567 18:01:1748
8 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมต้อนรับเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารฯ10 มกราคม 2567 17:35:0147
9 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นางสาวศิริพร บางท่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรให้เป็นจุดผ่านแดน8 มกราคม 2567 16:34:5964
10 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา 8 มกราคม 2567 12:22:2327
11 วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นางสาวศิริพร บางท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ว่าที่ ร.ต.สมพงค์ จันทะโร พนักงานประจำสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ด่านฯ4 มกราคม 2567 10:46:0770
12 วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพ7 ธันวาคม 2566 11:01:4250
13 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แสงศรีศิลปชัย นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รษก.หน.ฝบท. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฯ5 ธันวาคม 2566 09:45:1248
14 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ตามนโยบายกรมศุลกากรให้เข้มงวดในการตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ศุลกากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามปราณบุรีร่วมกับด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตรวจพบสินค้าประเภทเนื้อกระบือสดแช่แข็งฯ29 พฤศจิกายน 2566 17:22:1853
15 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมาย นายอากร พัฒนสุชัย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อบรรยายสรุปสถานการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารฯ28 พฤศจิกายน 2566 12:01:3464
16 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.40 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ได้มอบหมายให้ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นายอากร พัฒนสุชัย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และนางสาวมีนา มณีสอดแสง เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน 24 พฤศจิกายน 2566 16:41:1975
17 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดนภายใต้สายงานอาเซียน23 พฤศจิกายน 2566 14:06:1344
18 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.45 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า14 พฤศจิกายน 2566 17:32:4143
19 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.) 2 ตุลาคม 2566 16:36:48828
20 วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นายสดับ วัฒนเสถียร ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 28 กันยายน 2566 11:18:38905
21 วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 256627 กันยายน 2566 13:52:2877
22 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 25667 กันยายน 2566 16:32:50608
23 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 25612 สิงหาคม 2566 11:22:42109
24 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรขยายช่องทางการตลาดด้วย Application สู่ SMART SME11 สิงหาคม 2566 15:53:2691
25 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/25664 สิงหาคม 2566 16:48:1481
26 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 7/256625 กรกฎาคม 2566 10:56:0372
27 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมเดินทางไปพัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการประเทศเมียนมา20 กรกฎาคม 2566 15:31:3288
28 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ และนางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.) ครั้งที่ 5/256611 กรกฎาคม 2566 15:49:4783
29 นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4373 สาย บ.หนองหิน - ด่านสิงขร 10 กรกฎาคม 2566 11:35:3183
30 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แสงศรีศิลปชัย หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่าน ฯ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมศาลาหอสวดมนต์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง6 กรกฎาคม 2566 16:36:46100
31 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ครั้งที่ 6/256628 มิถุนายน 2566 12:15:4292
32 ประชุม คบจ.ปข. ครั้งที่ 4/256613 มิถุนายน 2566 15:05:1697
33 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร และ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมหารือการส่งสินค้ายางพาราไปยังประเทศเมียนมาร์8 มิถุนายน 2566 14:08:01149
34 นางไพลิน พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/256631 พฤษภาคม 2566 13:53:4294
35 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 18 พฤษภาคม 2566 16:19:21107
36 ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256618 พฤษภาคม 2566 16:17:25114
37 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้าด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล2 พฤษภาคม 2566 16:17:38119
38 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566 26 เมษายน 2566 12:04:36291
39 ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256618 เมษายน 2566 10:42:0989
40 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/256629 มีนาคม 2566 15:16:39108
41 โครงการ 'หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน' จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)24 มีนาคม 2566 11:51:16101
42 ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256621 มีนาคม 2566 11:49:21103
43 รองอธิบดีกรมศุลกากร นางกิจจาลักษณ์ฯ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์3 มีนาคม 2566 15:39:59128
44 ประชุมคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภา18 กุมภาพันธ์ 2566 09:27:06136
45 กิจกรรม CSR 16 กุมภาพันธ์ 2566 13:41:20112
46 ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - เมียนมา 3 กุมภาพันธ์ 2566 09:47:35127
47 ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร 99 รูป 9 มกราคม 2566 11:58:15110
48 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 13/2565 28 ธันวาคม 2565 15:51:07115
49 ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.) ครั้งที่ 8/2565 13 ธันวาคม 2565 15:22:04117
50 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์9 ธันวาคม 2565 13:02:50100
51 ประชุมงานด้านการข่าว1 ธันวาคม 2565 16:00:15121
52 ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศเสื่อมสภาพที่คดีถึงที่สุดแล้ว15 พฤศจิกายน 2565 16:06:55164
53 ประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 พฤศจิกายน 2565 13:37:34171
54 ประชุมคณะทำงานช่องทาง/คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8 พฤศจิกายน 2565 13:28:25107
55 ส่งมอบสาร ทำความเย็น R127 พฤศจิกายน 2565 14:42:30110
56 วันพระราชทานธงขาติไทย 28 กันยายน28 กันยายน 2565 15:25:40126
57 ประชุมภาครัฐ เอกชน ไทย ?เมียนมา28 กันยายน 2565 09:53:13120
58 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่อาคารด่านพรหมแดน (CIQ)21 กันยายน 2565 16:32:04137
59 ประชุม ครอ. ดปข. ครั้งที่ 2/256527 กันยายน 2565 14:19:27114
60 ประชุม กรอ. จังหวัด ครั้งที่ 4/256527 กันยายน 2565 14:24:40115
61 ส่งมอบบุหรี่12 กันยายน 2565 16:04:00137
62 ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย7 กันยายน 2565 07:52:10131
63 พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 27 กรกฎาคม 2565 10:56:29131
64 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดหาและรวบรวมวัตถุมงคล เพื่อใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างรูปหล่อลอยองค์พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 25 กรกฎาคม 2565 10:34:34139
65 ประชุม กรอ.จว.ปข. ครั้งที่ 3/256530 มิถุนายน 2565 15:53:07136
66 ประชุมคณะทำงานช่อง28 มิถุนายน 2565 12:47:07158
67 ต้อนรับนายอลงกรณ์22 มิถุนายน 2565 16:30:58166
68 หารือเปิดด่านพรมแดนสิงขร22 มิถุนายน 2565 15:15:52184
69 ต้อนรับโยธาธิการและผังเมือง17 มิถุนายน 2565 14:10:30157
70 จังหวัดเคลื่อนที่ 17 มิถุนายน 256517 มิถุนายน 2565 14:10:08171
71 'โครงการรณรงค์การทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%'16 มิถุนายน 2565 12:10:56151
72 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอากรสินค้าปากระวาง 14 มิถุนายน 2565 13:54:57181
73 การประชุมรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการและประชาชน ในการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2022 ประจำปี 2565 9 มิถุนายน 2565 11:14:47163
74 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตร 'SMEs เข้าใจเรื่องบัญชี วางแผนดี มีแหล่งเงินทุน' 9 มิถุนายน 2565 10:54:32151
75 เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 256527 พฤษภาคม 2565 15:53:00169
76 ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1 /256527 พฤษภาคม 2565 15:49:34199
77 เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์27 พฤษภาคม 2565 15:53:13175
78 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดด่าน12 พฤษภาคม 2565 15:41:30166
79 ประชุม คบจ. 4/256512 พฤษภาคม 2565 15:41:08155
80 จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร28 เมษายน 2565 16:11:04273
81 ส่งมอบบุหรี่28 เมษายน 2565 15:53:02160
82 ประชุมหารือระบบควบคุมการนำเข้าข้าวโพดฝักสด28 เมษายน 2565 11:44:56150
83 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 28 เมษายน 2565 09:45:18125
84 ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 28 เมษายน 2565 09:38:45160
85 ประกาศด่านฯ ที่ 6/2565 แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนและรางวัล19 เมษายน 2565 16:08:43203
86 เจริญพระพุทธมนต์12 เมษายน 2565 07:28:32152
87 วีดีทัศน์พิธีเปิดด่านศุลกากร8 เมษายน 2565 15:18:39152
88 ประมวลภาพพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์11 เมษายน 2565 11:46:52217
89 วันสงกรานต์8 เมษายน 2565 12:05:44159
90 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช8 เมษายน 2565 08:15:35166
91 วันพระนั่งเกล้า31 มีนาคม 2565 15:52:03156
92 ขายทอดตลาด โคและกระบือมีชีวิต28 มีนาคม 2565 11:28:55191
93 พิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์25 มีนาคม 2565 11:03:21170
94 ศร.ชล.25 มีนาคม 2565 10:14:14157
95 ขายทอดตลาด25 มีนาคม 2565 09:20:44155
96 ผอ.ทสส. (ทบ.) 18 มีนาคม 2565 16:58:30162
97 ประกาศด่านฯ ที่ 4/2565 แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนและรางวัล16 มีนาคม 2565 16:45:58160
98 ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย8 มีนาคม 2565 15:54:39182
99 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม3 มีนาคม 2565 13:18:30156
100 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม3 มีนาคม 2565 13:18:04220
ผลลัพท์ทั้งหมด 199 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3261-1383

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ